Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Αντικείμενο του ΠΕΚ είναι η διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και η υιοθέτηση και εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων

Περισσότερα

Το Ερευνητικό Κέντρο

Ταυτότητα

Τα Ινστιτούτα

του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου (ΠΕΚ) του Ιονίου Πανεπιστημίου

01
Ινστιτούτο Βιοεπιστημών, Βιοτεχνολογίας, Επιστήμης Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Ζάκυνθος
Διευθυντής:
Διονύσιος Κουλουγλιώτης, Καθηγητής του Τμήματος Περιβάλλοντος


02
Ινστιτούτο Μουσικής και Καλλιτεχνικής Δημιουργίας
Κέρκυρα
Διευθυντής:
Δήμος Δημητριάδης, Καθηγητής του Τμήματος Μουσικών Σπουδών


03
Ινστιτούτο Ιστορικών Μελετών
Κέρκυρα
Διευθυντής:
Γρηγόριος Ψαλλίδας, Καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας


04
Ινστιτούτο Γλωσσικών Μελετών και Επιστημών της Μετάφρασης και της Διερμηνείας
Κέρκυρα
Διευθυντής:
Γεώργιος Κεντρωτής, Καθηγητής του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας


Ενημέρωση: 27-10-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

τα νέα του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου

Το Ερευνητικό Κέντρο

Το Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο (Π.Ε.Κ.) του Ιονίου Πανεπιστημίου αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.ΙΔ.) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και λειτουργεί στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, υπό την εποπτεία της Συγκλήτου. Έχει ιδρυθεί βάσει του άρθρου 14 του νόμου 4559, όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 142/τ.Α΄/03-08-2018.

Περισσότερα