Ταυτότητα

Το Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο του Ιονίου Πανεπιστημίου ιδρύθηκε το 2018, με έδρα την Κέρκυρα, με στόχο τη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και την υιοθέτηση και εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων ιδίως στους τομείς

  • των βιοεπιστημών
  • των επιστημών τροφίμων
  • του περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης
  • της μουσικής και καλλιτεχνικής δημιουργίας
  • της ιστορίας και
  • της μετάφρασης και διερμηνείας

Το Πανεπιστημιακό Κέντρο του Ι.Π. διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο.

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι:
Παναγιώτης Βλάμος, καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής, ως Πρόεδρος
Διονύσιος Κουλουγλιώτης, καθηγητής Τμήματος Περιβάλλοντος, ως Αντιπρόεδρος
Δήμος Δημητριάδης, καθηγητής Τμήματος Μουσικών Σπουδών, ως μέλος
Γρηγόριος Ψαλλίδας, καθηγητής Τμήματος Ιστορίας, ως μέλος
Γεώργιος Κεντρωτής, καθηγητής Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης & Διερμηνείας, ως μέλος

Ενημέρωση: 17-12-2020