Ινστιτούτο Ιστορικών Μελετών

Το Ινστιτούτο Ιστορικών Μελετών έχει εξειδίκευση σε θέματα αρχειακής έρευνας σε όλες τις περιόδους της αρχαίας, μεσαιωνικής, νεότερης και σύγχρονης ιστορίας, καθώς και σε διεπιστημονικές προσεγγίσεις της ιστορίας με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και την εφαρμογή αυτών σε πεδία όπως η εκπαίδευση και ο πολιτισμός.

Διευθυντής του Ινστιτούτου Ιστορικών Μελετών του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου (ΠΕΚ) του Ιονίου Πανεπιστημίου:

Psallidas

Γρηγόριος Ψαλλίδας,
Καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας.


Ενημέρωση: 17-12-2020