Ινστιτούτο Γλωσσικών Μελετών και Επιστημών της Μετάφρασης και της Διερμηνείας

Το Ινστιτούτο Γλωσσικών Μελετών και Επιστημών της Μετάφρασης και της Διερμηνείας έχει εξειδίκευση σε θέματα μελετών μετάφρασης, διερμηνείας, γλωσσικής τεχνολογίας και γλωσσικών πολιτικών.

Διευθυντής του Ινστιτούτου Γλωσσικών Μελετών και Επιστημών της Μετάφρασης και της Διερμηνείας του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου (ΠΕΚ) του Ιονίου Πανεπιστημίου:

Kentrotis

Γεώργιος Κεντρωτής,
Καθηγητής του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας.


Ενημέρωση: 17-12-2020