Ινστιτούτο Μουσικής και Καλλιτεχνικής Δημιουργίας

Το Ινστιτούτο Μουσικής και Καλλιτεχνικής Δημιουργίας εστιάζει σε θέματα νέας μουσικής δημιουργίας και δημιουργικότητας, έρευνας των οπτικοακουστικών και υβριδικών τεχνών και της τέχνης της παράστασης και της εφαρμογής αυτών σε πεδία, όπως η καλλιτεχνική έκφραση, η ψυχαγωγία και η εκπαίδευση.

Διευθυντής του Ινστιτούτου Μουσικής και Καλλιτεχνικής Δημιουργίας του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου (ΠΕΚ) του Ιονίου Πανεπιστημίου:

Dimitriadis

Δήμος Δημητριάδης,
Καθηγητής του Τμήματος Μουσικών Σπουδών.