Νέος Ιστοχώρος για το Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο Ιονίου Πανεπιστημίου

Social Media
Δημοσίευση: 17-12-2020 15:15 | Προβολές: 1818
image

Καλωσήρθατε στο νέο ιστοχώρο του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Επίσημος ιστοχώρος: https://urc.ionio.gr/

Το Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο (Π.Ε.Κ.) του Ιονίου Πανεπιστημίου αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.ΙΔ.) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και λειτουργεί στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, υπό την εποπτεία της Συγκλήτου. Έχει ιδρυθεί βάσει του άρθρου 14 του νόμου 4559, όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 142/τ.Α΄/03-08-2018, με έδρα την Κέρκυρα, με στόχο τη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και την υιοθέτηση και εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων ιδίως στους τομείς

των βιοεπιστημών
των επιστημών τροφίμων
του περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης
της μουσικής και καλλιτεχνικής δημιουργίας
της ιστορίας και
της μετάφρασης και διερμηνείας

 


Επιστροφή